Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 09:57

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις επιστημονικών συνεργατών

Προστέθηκε από την 

Το Εργαστήριο Bιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει 2 θέσεις επιστημονικών συνεργατών (μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψήφιων διδακτόρων) για εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Πατρών – Κυτταρικός Κύκλος: Συγκριτική Ανάλυση και Μοντελοποίηση του Κύκλου Ζωής των Βλαστικών και Καρκινικών Κυττάρων». Για τις δυο θέσεις προβλέπονται υποτροφίες.

Η εκπόνηση της έρευνα θα γίνει στο εργαστήριο Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και  αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων καλλιέργειας και διαφοροποίησης  βλαστοκυττάρων, στις γονιδιωματικές/μη-γονιδιωματικές απαντήσεις των βλαστοκυττάρων στη σηματοδότηση από τον Μετασχηματίζοντα Αυξητικού Παράγοντα β (TGFβ), και στον ρόλο της μικρής GTPάσης RhoB στο μονοπάτι σηματοδότησης του TGFβ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι (πτυχιούχοι Ιατρικής, Βιολογίας, Χημείας ή συναφών ειδικοτήτων) πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στον Καθ. Δ. Καρδάση (kardasis@med.uoc.gr)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναφορά στα ενδιαφέροντα και δεξιότητες που διαθέτουν
2.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.  Αντίγραφο βασικού πτυχίου και (εφόσον διαθέτουν) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
4. Συστατικές επιστολές ή/και δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)

Οι γνώσεις της αγγλικής γλώσσας και της χρήσης Η/Υ είναι απαραίτητες.

Προθεσμία υποβολής: 31/5/2013

Διαβάστηκε 2299 φορές