Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 13:05

Seminar about Coexistence and Biodiversity Declines

Προστέθηκε από τον 

The BET EcoLab presents an Open Seminar
on Wednesday15/6/2022 at 13.00
entitled:


Using coexistence theory to understand the causes and consequences of biodiversity declines

Speaker: Prof. Eric Allen, University of Bern, Switzerland

Lecture theatre Α, ΒΕΤ (new building).

Video call link: https://meet.google.com/stt-odxy-byg (Google meet, open from 12.30)

Διαβάστηκε 411 φορές