Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 09:44

Εθελοντισμός από τους φοιτητές του ΒΕΤ για τον Αώο - καλοκαίρι 2022

Προστέθηκε από τον 
Η «Πίνδος Περιβαλλοντική» στο πλαίσιο του προγράμματος “ Saving Europe’s last free flowing wild river – Vjosa/Aoos” το καλοκαίρι του 2022 τους μήνες Ιούλιο Αύγουστος θα υλοποιήσει πρόγραμμα εθελοντών. Το αντικείμενο είναι σήμανση του μονοπατιού Ρ5 (Βοβούσα- Μέτσοβο) για να το επισκέπτονται ορειβάτες και να βλέπουν τις επιπτώσεις του φράγματος στη ροή του Αώου, και προβολές “BLUE HEART”στα χωριά Μέτσοβο, Μηλιά, Περιβόλι, Δίστρατο, Πάδες, Παλιοσέλι, Ελεύθερο, Κόνιτσα, Λάιστα, Βρυσοχώρι, Ηλιοχώρι. Θα χρειαστούν 16 εθελοντές 4 κάθε δεκαπενθήμερο (1-15,16-31 Ιουλίου, 1-15,16-31 Αυγούστου). Πέρα από το πρόγραμμα της Πίνδου 5 ώρες ημερησίως τον υπόλοιπο χρόνο μπορούν να τον αξιοποιήσουν για δική τους έρευνα. Η διαμονή και η διατροφή θα καλυφθεί από το πρόγραμμα"
Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή.
Παρακαλώ γνωρίζετε πως μπορείτε να συμμετέχετε την περίοδο που δηλώατε. Δηλώστε ένα δεκαπενθήμερο. Συμπληρώστε έως 30/4/2022. Το Ερωτηματολόγιο διακινείται από το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BCL) του Τμήματος ΒΕΤ του Παν/ου Ιωαννίνων, υπό το ρόλου του Επ. Συμβούλου της Πίνδος Περιβαλλοντικής. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές του ΒΕΤ (και στα μέλη του συλλόγου ΦΟΙΣΙ). Μπορούν να δηλώσουν και φοιτητές άλλων Τμημάτων από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας ή /και μη φοιτητές. Διακινείστε ελεύθερα σε φίλους σας. p1aummr83k6b415ns17031cj013vk5 900Τις δηλώσεις θα τις διαχειριστεί η Πίνδος Περιβαλλοντική για την επιλογή και οργάνωση των εθελοντών.
Διαβάστηκε 636 φορές