Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 21:02

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κου Χ. Τσιόστα

Προστέθηκε από την 

Την Δευτέρα 1/11 ώρα 9.30πμ θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του κου Χ. Τσιόστα με τίτλο ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω msTeams

Κωδικός ομάδας: hzwdkoe

Σύνδεσμος meeting: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a782c8969386b4a32a033bed9cc0480ad%40thread.tacv2/1635530343524?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%221febeff3-0757-40d5-9451-14ffa7116b60%22%7d

Διαβάστηκε 549 φορές