Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 09:23

ανακοίνωση σχετικά με την διεξαγωγή των μαθημάτων : Λιμναία και ποτάμια οικοσυστήματα και Θαλάσσια Βιολογία

Προστέθηκε από τον 

Τα μαθήματα Λιμναία και Ποτάμια οικοσυστήματα  του χειμερινού εξαμήνου και Θαλάσσια Βιολογία του εαρινού εξαμήνου επρόκειτο να διδαχθούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μετά απο πρόσληψη διδάσκοντα . Οι διαδικασίες έγιναν κανονικά, επιλέχθηκε  διδάσκων. Ωστόσο,  όταν κλήθηκε να αναλάβει δήλωσε κώλημα και παραιτήθηκε. Το τμήμα προχώρησε άμεσα στην επαναπροκύρηξη της θέσης. Η διαδικασία δυστυχώς όμως αργεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Αυτό δημιουργεί τυπικές δυσκολίες όσο αφορά την ολοκλήρωση του μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου.

Η λύση η οποία προτάθηκε  και επιλέχθηκε είναι να διδαχθούν και τα δυο μαθήματα (Λιμναία και ποτάμια οικοσυστήματα και Θαλάσσια Βιολογία) στο εαρινό εξάμηνο. Ωστόσο, για να διευκολυνθούν οι φοιτητές που θα θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δυο μαθήματα θα βρεθούν εναλακτικές λύσεις ώστε να μην έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας στο εαρινό εξάμηνο. 

Διαβάστηκε 290 φορές