Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 13:24

Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Νικόλαου Ιατρίδη

Προστέθηκε από τον 

Ο κ. Ν. Ιατρίδης θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία του με τίτλο: «Μελέτη της βιολογικής δράσης γλυκοζιτών του φυτού στέβια σε καρκινικά κύτταρα μαστού»

Ημερομηνία παρουσίασης: Τρίτη 26/10/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός ομάδας MS Teams: vpal60z

Σύνδεσμος ομάδας MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOnoDqm3NBoInJg6DsGMGtw5HOXBMbp11_beO9omUoiU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=44d77f74-12cc-4f62-aafb-ed1eb2d7320c&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Κλινικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Αγγελικής Μαγκλάρα.

Διαβάστηκε 398 φορές