Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 10:52

Σεμινάριο - 13/5/2021 - ArcGIS

Προστέθηκε από τον 

Την Πέμπτη 13/5/2021 και ώρα 18.000 με 20.00 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο επί των δυνατοτήτων και εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS διαδικτυακά. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να παραστούν. Το GIS είναι ένα από τα απαραίτητα σύγχρονα εργαλεία χαρτογράφησης και ανάλυσης χωρικών δεδομένων, με εφαρμογές σε όλο το εύρος των επιστημονικών κλάδων, από τη χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων ειδών έως τη χαρτογράφηση επιδημιολογικών φαινομένων.  

 

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0a2442144bb14318a9e7f5e5b2f48513%40thread.tacv2/1618583809193?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%2262b29fe9-fc4c-4d0a-8989-d7ba0af3aa3d%22%7d>

[https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/revslider/uoi-home-2/logo-mob.png]

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Learn More<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Meeting options<threadId=19_0a2442144bb14318a9e7f5e5b2f48513@thread.tacv2&;messageId=1618583809193&language=en-US">https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=62b29fe9-fc4c-4d0a-8989-d7ba0af3aa3d&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be&threadId=19_0a2442144bb14318a9e7f5e5b2f48513@thread.tacv2&;messageId=1618583809193&language=en-US>

Διαβάστηκε 674 φορές