Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 17:50

Εναρξη μαθήματος "Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση"

Προστέθηκε από τον 

Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία στο εισαγωγικό μάθημα είναι υποχρεωτική, όχι, όμως, δεσμευτική. Τα μαθήματα θα γίνονται μέσω ΜSTeams: cellcom με κωδικό https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6497494dc0154c26a8a92a2bdcf6e790%40thread.tacv2/conversations?groupId=9aa35d78-3a43-4409-918d-1e60b8ee871b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be .

Διαβάστηκε 556 φορές