Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 22:46

Έναρξη μαθήματος Βιολογία Διατήρησης στην Πράξη

Προστέθηκε από τον 

Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 24/2/2021. Τετάρτη ώρα 11.00. 

Παρακαλώ συνδεθείτε στην πλατφόρμα MSTeams (Conservation Biology)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a26b8cfc567a04732a7197d9c7a47d5d6%40thread.tacv2/conversations?groupId=2384237c-1125-40bb-b260-b19f5ee74597&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα να παρευρίσκονται γιατί θα δοθούν οδηγίες, και θα παρουσιαστεί η δομή του μαθήματος και ο τρόπος διαλέξεων και εξετάσεων 

Διαβάστηκε 590 φορές