Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020 19:47

Όταν το ΒΕΤ πάει στη Βουλή...[το θέμα των Περιοχών Άνευ Δρόμων]

Προστέθηκε από τον 

Η παραγόμενη επιστημονική γνώση στο ΒΕΤ συνδέεται με την εφαρμογή. Μια μορφή εφαρμογής είναι η διαμόρφωση κεντρικής πολιτικής, και η ευρύτερη σύνδεση του Τμήματος με την κοινωνία, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση άποψης επί βιολογικών και συναφών κοινωνικών θεμάτων. 

Τα αποτελέσματα της τελευταίας ερευνητικής μας δουλειάς επί του μείζονος θέματος του κατακερματισμού της Ελληνικής φύσης από το οδικό δίκτυο, ως κύρια απειλή για την απώλεια της βιοποικιλότητας, φαίνεται πως έχουν σημαντική κοινωνική και πολιτική απήχηση, και γράφτηκαν πολλά άρθρα στον Ελληνικό τύπο επ' αυτού. Η έρευνα συζητήθηκε σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή στις 22/12/2020 και διαφαίνεται πως τα αποτελέσματά της θα συμπεριληφθούν στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της χώρας.

Δείτε σήμερα το νέο άρθρο στην Οικοτοπία, ως έναυσμα κοινωνικού διαλόγου επί του θέματος της επέκτασης του οδικού δικτύου και των επιπτώσεών του στη βιοποικιλότητα, και στο youtube σχετικό βίντεο για τις Περιοχές Άνευ Δρόμων που μόλις δημοσιεύτηκε.

Ευχές!

Από το Εργαστήριο BCL

Διαβάστηκε 842 φορές