Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 10:23

Ποια είναι η γνώμη των αποφοίτων μας για το ΒΕΤ;

Προστέθηκε από τον 

Η παρούσα αναφορά αξιολογεί το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ως προς τα εφόδια που παρέχει στους αποφοίτους του για την περαιτέρω επαγγελματική τους πορεία.

Αναλύονται τα στατιστικά στοιχεία των αποφοίτων του, ως προς το γενικό προφίλ τους,  τις σπουδές τους μετά τη λήψη του πτυχίου τους από το ΒΕΤ, το ποσοστό του «brain-drain» από την Ελλάδα προς στο εξωτερικό, τα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης τόσο συνολικά όσο και ανά γενική κατεύθυνση σπουδών. Παρουσιάζονται επίσης οι κλάδοι επαγγελματικής απασχόλησης που συνδέονται με το ΒΕΤ και το ποσοστό των αποφοίτων του ΒΕΤ που απασχολείται στον κάθε ένα.

 

Σημειώνεται πως η αποδελτίωση σχολίων και προτάσεων ελεύθερου κειμένου από τους αποφοίτους μας είναι σε εξέλιξη και θα ληφθούν υπόψη στην επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών του ΒΕΤ σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Εκ μέρους της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΒΕΤ

Διαβάστηκε 886 φορές