Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 15:20

Έναρξη διαλέξεων για το καινούριο μάθημα "H προέλευση και η εξάπλωση των επιδημιών"

Προστέθηκε από τον 

New Elective Course
The Origin and Spread of Infectious Diseases (in English)

The Department of Biological Applications and Technology, University of Ioannina, is pleased to announce this new course beginning on Wednesday 7/10/20 at 12pm in Lecture Theatre A (New BET building, ground floor). This first lecture will be mainly an introductory meeting. Feel free to come along, no obligations attached! More information is available on the e-course and in attached document.

Note: this course is part of both cycles in BET.

Διαβάστηκε 1165 φορές