Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 10:30

ΠΜΣ_ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Προστέθηκε από την 

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας–Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 27 Ιουνίου 2018 – 30 Ιουλίου 2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Διαβάστηκε 211 φορές