Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013 13:50

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι

Προστέθηκε από την 

Οι διαλέξεις για το Μάθημα Βιοχημεία Ι θα ξεκινήσουν την Πεμπτη 17 οκτώβρη , σ'υμφωνα με το Πρόγραμμα.

Διαβάστηκε 1830 φορές