Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 14:21

Βιοπληροφορική – Εργαστηριακές ομάδες

Προστέθηκε από τον 

Οι ομάδες για τις επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Ομάδα 1: 1347, 1363, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1389, 1390, 1391, 1392, 1397, 1398, 1399, 1402, 1407, 1408, 1409, 1410, 1428, 1450 και 1455.

Ομάδα 2: 1178, 1256, 1378, 1413, 1415, 1421, 1423, 1424, 1425, 1429, 1430, 1432, 1439, 1440, 1442, 1444, 1457, 1459, 1461, 1465, 1476, 1479, 1524, 1525 και 1530.

Ομάδα 3: 1388, 1406, 1416, 1417, 1422, 1426, 1427, 1437, 1443, 1445, 1446, 1447, 1451, 1452, 1453, 1456, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1473, 1474, 1486 και 1529.

Ομάδα 4: 1393, 1431, 1434, 1438, 1469, 1472, 1480, 1481, 1483, 1484, 1485, 1487, 1489, 1490, 1492, 1493, 1496, 1505, 1506, 1513, 1516, 1526, 1527, 1528 και 1532.

Διαβάστηκε 216 φορές