Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2017 12:49

Αποτελέσματα Βιολογίας Ι

Προστέθηκε από την 

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα.

Ο τελικός βαθμός είναι αυτός που θα κατοχυρωθεί.

Εαν έχετε περάσει μόνο τη θεωρία ή μόνο το εργαστήριο αυτό φαίνεται στις αντίστοιχες στήλες.

 

Φοιτητές παλαιότερων ετών με τυχόν εκρεμμότητες να επικοινωνήσουν μαζί μου μέσω e mail.

Διαβάστηκε 1660 φορές