Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013 11:54

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διπλωματική εργασία

Προστέθηκε από τον 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΟΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ

 

 

Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό ποια ακριβώς επίδραση έχει για πολλούς οργανισμούς, όπως είναι οι μύκητες. Πέρα από την περιβαλλοντική σκοπιά, οι εν λόγω μικροοργανισμοί είναι σημαντικοί και από την οπτική της δημόσιας υγείας: σπόρια μυκήτων ενοχοποιούνται για επεισόδια αναπνευστικών αλλεργιών σε ευαισθητοποιημένα άτομα. Συμπτώματα άσθματος μέχρι και αναπνευστικής ανεπάρκειας μπορεί να εκδηλωθούν σε αυτά και μάλιστα σε πληθυσμό νεότερων ηλικιών και κυρίως παιδιών. Ελάχιστες σχετικές εργασίες έχουν δημοσιευτεί παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα δεν υφίσταται σχετική πληροφορία. Πρόσφατα, ένα ερευνητικό έργο, με τίτλο "Αποκρίσεις μυκήτων κάτω από διαφορετικά περιβαλλοντικά καθεστώτα", εξετάζει το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο.

 

Σκέλος αυτού του έργου αφορά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικότερα την ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού σχετικά με τους αλλεργιογόνους παράγοντες βιολογικής προέλευσης στην ατμόσφαιρα. Σε αυτό το σκέλος καλείται να συνεισφέρει φοιτητής/φοιτήτρια που επιθυμεί να διεξάγει σχετική με το αντικείμενο αυτό πτυχιακή εργασία.

 

Η εργασία θα αφορά στη συλλογή και επεξεργασία ενημερωτικού υλικού τόσο για ηλεκτρονικά όσο και έντυπα μέσα και τη διάθεσή του στους αρμόδιους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής οφείλει παράλληλα να συμμετέχει στη συλλογή και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων που θα αυξήσουν την υπάρχουσα γνώση στο αντικείμενο αυτό. Η συλλογή είναι εβδομαδιαία και θα πραγματοποιείται για διάστημα 10 μηνών. Η εργασία θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και το κύριο (πρώτο) μέρος της θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο 2014. Υπάρχει ενδεχόμενο (αλλά όχι βεβαιότητα, επί του παρόντος) μικρής χρηματικής υποστήριξης της εργασίας.

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες:

John M. Halley, Καθηγητής Οικολογίας (jhalley@cc.uoi.gr)

Αθανάσιος Δάμιαλης, MSc, PhD, μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (th_damialis@hotmail.com)

 

Διαβάστηκε 2317 φορές