Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 18:36

Εξεταστέα ύλη μαθήματος Μοριακή Βιολογία

Προστέθηκε από τον 

Ι) Για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

 1. Από το σύγγραμμα των Watson κλπ.:
  • Κεφάλαιο 8, «Η αντιγραφή του DNA»: ολόκληρο, πλην των Πλαισίων 8-1 έως 8-4 και 8-6 έως 8-8. Το πλαίσιο 8-5 είναι εντός ύλης.
  • Κεφάλαιο 12, «Μηχανισμοί της μεταγραφής» ολόκληρο, πλην όλων των Πλαισίων.
  • Κεφάλαιο 13, «Συρραφή του RNA»: ολόκληρο πλην όλων των Πλαισίων και των Εδαφίων α) «εναλλακτική συρραφή» και β) «επιμέλεια του RNA».
  • Κεφάλαιο 14, «Μετάφραση»: Μόνον τα εδάφια: α) «Έναρξη της μετάφρασης», β) «Επιμήκυνση της μετάφρασης» και γ) «Τερματισμός της μετάφρασης». Όλα τα υπόλοιπα εδάφια είναι εκτός ύλης καθώς και όλα τα Πλαίσια.
  • Κεφάλαιο 15, «Ο γενετικός κώδικας»: ολόκληρο.
 2. Το σύνολο του Εργαστηριακού οδηγού του μαθήματος.

ΙΙ) Για φοιτητές/φοιτήτριες προηγούμενων ετών:

 1. Από το σύγγραμμα των Watson κλπ. Τα προαναφερθέντα στο Ι.1)
 2. Το βοηθητικό σύγγραμμα του Διδάσκοντα
 3. Το σύνολο του Εργαστηριακού οδηγού του μαθήματος.
Διαβάστηκε 2275 φορές