Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 11:18

Εξέταση Βιολογίας ΙΙ

Προστέθηκε από την 

Ημερομηνία Εξέτασης Παρασκευή 17/6 ώρα 9.00

 

Υλη εξέτασης Βιολογίας ΙΙ

Θεωρία

Campbell e tal. Βιολογία τόμος Ι Κεφ. 19,21.

Campbell et al. Βιολογία τόμος ΙΙ Κεφ. 22 έως και 34.

 

Εργαστήριο

1. Εργαστηριακός οδηγός Βιολογίας ( e-course Θέμα 1)

Ασκ. 9. Εξέλιξη- Απολιθώματα

Ασκ. 10.  Οι τρείς επικράτειες της ζωής

Ασκ. 11-15. Εκχύλιση πρωτεινών……… δημιουργία κλαδογράμματος

2. Αντίστοιχες διαφάνειες, από την θεωρία των εργαστηρίων ( e-course Θέμα 1)

Διαβάστηκε 1638 φορές