Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 08:35

5ο Εργαστήριο Γενικής Οικολογίας (διόρθωση)

Προστέθηκε από τον 

Η τελευταία (5η) εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος θα γίνει στην Αίθουσα Η/Υ σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα:

Ομάδα-1: Τετάρτη 1/6    (17.00)

Ομάδα-2: Τετάρτη 1/6    (14.00)

Ομάδα-3: Τετάρτη 8/6   (17.00)

Ομάδα-4: Τετάρτη 8/6   (14.00)

(η ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα ήταν λάθος)

Όλες οι υπο-ομάδες θα πρέπει να φέρουν σε αυτό το εργαστήριο τα δεδομένα από το προηγούμενο εργαστήριο (στο Ζαγόρι).

Διαβάστηκε 1436 φορές