Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016 17:12

Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για το ακαδημαικό έτος 2016-17 Σημαντικό

Προστέθηκε από τον 

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κινητικότητα των φοιτητών (σπουδές και πρακτική άσκηση) Erasmus για το ακαδημαικό έτος 2016-17 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Απριλίου και θα λήξει την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016. Επιλέξιμες θεωρούνται οι μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως την 31η Αυγούστου 2017.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν τη μετακίνηση λόγω σπουδών (6 μήνες) θα πρέπει στην αίτησή τους να αναφέρουν τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με τους καθηγητές του Τμήματος μας που διδάσκουν τα μαθήματα που θα έχουν επιλέξει για την αντιστοίχηση του εκάστοτε μαθήματος από το φορέα υποδοχής με μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας (ελάχιστος αριθμός μονάδων ECTS: 30).

Όσοι φοιτητές επιλέξουν τη μετακίνηση λόγω σπουδών προκειμένου να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία στην αλλοδαπή θα πρέπει να υποβάλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας.

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν τη μετακίνηση προκειμένου να εκπονήσουν πρακτική άσκηση (4 μήνες) θα πρέπει να υποβάλουν το ερευνητικό πρόγραμμα της εργασίας που θα διεξάγουν και/ή των τεχνικών στις οποίες θα εκπαιδευτούν.

Διαβάστηκε 1268 φορές