Τον Ιούνιο του 2011, το Τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

  • Για να διαβάσετε την αξιολόγηση μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο σε μορφή PDF.