ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Α/Α

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

1

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 1. Βασιλική Κατή (συντονίστρια) 
 2. Κων/νος Σωτηρόπουλος  
 3. Κων/νος Παπαλουκάς 
 4. Πέτρος Καταπόδης
 5. Τζων Χάλλευ

Συμμετέχουν επιπλέον: 

 • ο Πρόεδρος κ. Π. Μαραγκός και 
 • οι φοιτητές: Τουλιαγκάνοβα Γκιοζάλ, Λιβέρη Ευφροσύνη-Μαρία (αναπλ. Θεοδωροπούλου Μυρτώ) 

2

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ)

 1. Χαράλαμπος Σταμάτης (συντονιστής) 
 2. Βασιλική Κατή 
 3. Αμαλία Σοφία Αφένδρα

3

α) Υπεύθυνος για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας – εξετάσεων

β) Υπεύθυνη Ακαδημαϊκού Ημερολογίου

Α) Κων/νος Παπαλουκάς


Β) Ήρα Καραγιάννη 

4

Επιτροπή Προβολής 

 1. Κ. Παπαλουκάς, Μ. Φίλιου,  Α. Δευτεραίος, (Ιστοσελίδα)
 2. Α. Υφαντή, Ε. Κωστή, Κ. Ράδου (Οδηγός Σπουδών)
 3. Η. Καραγιάννη –Α.Σ.Αφένδρα (Εκδρομές-επισκέψεις σχολείων, Οργάνωση Σεμιναρίων-Διαλέξεων) 

5

Ομαδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

(αποφ. 295/20-09-2021 νέα συνθεση)

 1. Πέτρος Μαραγκός 
 2. Θεολόγος Μιχαηλίδης
 3. Χαράλαμπος Λαμπρακάκης 
 

Επιτροπή απόσυρσης και ανακύκλωσης 

 1. Αλέξανδρος Δευτεραίος 
 2. Αγγελική Πολύδερα
 3. Κων/νος Κονιδάρης

7

Επιτροπή χώρων (καταγραφή αναγκών συντήρησης και επάρκεια αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων)

 1. Η. Καραγιάννη
 2. Κ. Σωτηρόπουλος 
 3. Κ. Κονιδάρης

8

Σύμβουλοι σπουδών

 1. Α΄ έτος: Κ. Αδαμίδης – Κ. Παπαλουκάς  
 2. Β΄ έτος: Α.Σ. Αφένδρα – Η. Καραγιάννη 
 3. Γ΄ έτος: Κ. Ψαρροπούλου – Μ. Φίλιου
 4. Δ΄ έτος: Χ. Σταμάτης-Θ. Μιχαηλίδης 
 5. Ε΄έτος: Γ. Θυφρονίτης – Β. Κατή

9

Υπεύθυνη για θέματα ΑΜΕΑ φοιτητών  

Αμαλία Σοφία Αφένδρα

10

Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Erasmus

Θεολόγος Μιχαηλίδης

11

Εκπρόσωπος του Τμήματος στο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»

Αμαλία Σοφία Αφένδρα (τακτικό μέλος)

Πέτρος Καταπόδης (αναπλ. μέλος)

12

Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ  

Χαράλαμπος Σταμάτης (τακτικό μέλος)  

Ιωάννης Λεονάρδος (αναπλ. μέλος) 

13

Επιτροπή Παραλαβής των αγοραζομένων ειδών, οργάνων και υλικών, καθώς και διαπίστωσης εργασιών οικονομικού έτους 2021Επιτροπή Παραλαβής των αγοραζομένων ειδών, οργάνων και υλικών, καθώς και διαπίστωσης εργασιών οικονομικού έτους 2022

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Κατή Βασιλική - Πρόεδρος
 2. Αλίβερτης Δημήτριος
 3. Γιαννόπουλος Θωμάς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Αφένδρα Αμαλία - Σοφία
 2. Λαμπρακάκης Χαράλαμπος
 3. Βαρέλη Αικατερίνη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Γιώτης Χαρίλαος, Πρόεδρος
 2. Αφένδρα Αμαλία Σοφία
 3. Βαρέλη Αικατερίνη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Κατή Βασιλική - Αν. Πρόεδρος
 2. Αλίβερτης Δημήτριος
 3. Γιαννόπουλος Θωμάς