Ταξινόμιση αποτελεσμάτων:

Διαθέσιμα θέματα διπλωματικών εργασιών

Κωδικός Τίτλος εργασίας Τύπος Επιβλέπων/Επιβλέπουσα Τόπος εκπόνησης Διαθέσιμη
από
Ημερομηνία
καταχώρισης
Κατάσταση

Δ.25

Γενετικός χαρακτηρισμός των πληθυσμών του Αμφιβίου Lissotriton vulgaris graecus από την Κεφαλονιά Πειραματική εργασία (12-μήνες) Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
(Λέκτορας Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Φεβ. 2013 28/02/2013 Ανατέθηκε

Δ.24

Μηχανισμοί αντιμετώπισης βλαβών του DNA κατά τις μειωτικές διαιρέσεις σε ωοκύτταρα ποντικού Πειραματική εργασία (12-μήνες) Μαραγκός Πέτρος
(Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 12/09/2012 Ανατέθηκε

Δ.23

Κατασκευή φορέα για το βακτήριο Z. mobilis NCIB 11163 βάσει των ιδιοτήτων του πλασμιδίου pZA1003 Πειραματική εργασία (12-μήνες) Αφένδρα Αμαλία - Σοφία
(Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 04/09/2012 Ανατέθηκε

Δ.22

Κλωνοποίηση & μελέτη γονιδίων βιοσύνθεσης τρεχαλόζης του Arthrobacter phenanthrenivorans Sphe3 Πειραματική εργασία (12-μήνες) Αφένδρα Αμαλία - Σοφία
(Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 04/09/2012 Ανατέθηκε

Δ.21

Υπερέκφραση & καθαρισμός ενζύμων της βιοσύνθεσης τρεχαλόζης του Brevibacterium lactofermentum Πειραματική εργασία (12-μήνες) Αφένδρα Αμαλία - Σοφία
(Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 04/09/2012 Διαθέσιμη

Δ.20

Μελέτη της βιολογίας του είδους Telestes pleurobipunctatus Πειραματική εργασία (12-μήνες) Λεονάρδος Ιωάννης
(Καθηγητής Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 03/09/2012 Διαθέσιμη

Δ.19

Λειτουργική οικολογία των ιχθύων των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής Χερσονήσου Βιβλιογραφική εργασία (6-μήνες) Λεονάρδος Ιωάννης
(Καθηγητής Τμήματος Β.Ε.Τ.)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σεπ. 2012 03/09/2012 Διαθέσιμη

Δ.18

Βιο-συσσώρευση σακχαρόζης στο κυανοβακτήριο Synechococcus sp. σε συνθήκες αυξημένης αλατότητας Πειραματική εργασία (12-μήνες) Κυπαρίσσης-Σαπουντζάκης Άρης
(Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Αθήνα - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» Σεπ. 2012 29/08/2012 Διαθέσιμη

Δ.17

Μελέτη φωτοσυνθετικής παραγωγής Η2 Πειραματική εργασία (12-μήνες) Κυπαρίσσης-Σαπουντζάκης Άρης
(Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Αθήνα - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» Σεπ. 2012 29/08/2012 Διαθέσιμη

Δ.16

Εποχιακή μελέτη της φωτοσύνθεσης μέσω ανακλαστικότητας φύλλου και θόλου Πειραματική εργασία (12-μήνες) Κυπαρίσσης-Σαπουντζάκης Άρης
(Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 29/08/2012 Ανατέθηκε

Δ.15

Ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα ERF στην ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων. Πειραματική εργασία (12-μήνες) Θυφρονίτης Γεώργιος
(Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 08/08/2012 Ανατέθηκε

Δ.14

Η επεξεργασία της νευρικής πληροφορίας στον εγκεφαλικό φλοιό κατά τον νευροπαθητικό πόνο Πειραματική εργασία (12-μήνες) Λαμπρακάκης Χαράλαμπος
(Λέκτορας Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 23/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.13

Μεταγραφική ρύθμιση της Ιντερλευκίνης-10 Πειραματική εργασία (6-μήνες) Φωτεινή Παληογιάννη
(Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Ανοσολογίας Λοιμώξεων)
Πάτρα Σεπ. 2012 17/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.12

Διερεύνηση της πιθανής προστατευτικής επίδρασης της ελευρωπαϊνης κατά της Α αμυλοείδωσης Πειραματική εργασία (12-μήνες) Μαρία Κωνσταντή
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 17/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.11

Επίδραση προϊόντων της ελιάς σε ηπατικά μεταβολικά συστήματα Πειραματική εργασία (12-μήνες) Μαρία Κωνσταντή
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 17/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.10

Μελέτη της έκκρισης των Palade bodies με μικροσκοπία TIRF Πειραματική εργασία (12-μήνες) Σάββας Χριστοφορίδης
(Επίκουρος Καθηγητής)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 17/07/2012 Ανατέθηκε

Δ.9

Δομικά ομολόγα μεταφορέων αδενίνης/γουανίνης/υποξανθίνης και ξανθίνης/ουρικού Πειραματική εργασία (12-μήνες) Ευστάθιος Φριλίγγος
(Καθηγητής)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 17/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.8

Αλληλουχία-δομή-εξειδίκευση στους μεταφορείς ουρικού &/ή ξανθίνης της οικογ. ΝΑΤ/NCS2 Πειραματική εργασία (12-μήνες) Ευστάθιος Φριλίγγος
(Καθηγητής)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 17/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.7

Ελεγχος νευροτοξικότητας μικροκυστινών με βάση το μοντέλο-οργανισμό Danio Rerio (zebrafish) Πειραματική εργασία (12-μήνες) Θωμαΐς Παπαμαρκάκη
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 17/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.6

Συγκριτική μορφομετρική μελέτη των δυο φαινοτύπων της μεσογειακής γαρίδας Hippolyte sapphica Πειραματική εργασία (12-μήνες) Αναστασιάδου Χρύσα
(Λέκτορας ΠΔ/407 Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 12/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.5

Συγκριτική μελέτη πληθυσμών του είδους Hippolyte sapphica: συνέπειες στη μικροεξέλιξη τους Πειραματική εργασία (12-μήνες) Αναστασιάδου Χρύσα
(Λέκτορας ΠΔ/407 Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Σεπ. 2012 12/07/2012 Ανατέθηκε

Δ.4

Μελέτη της μικτοτροφίας του μικροζωοπλαγκτού σε μία παράκτια θαλάσσια περιοχή Πειραματική εργασία (12-μήνες) Γιαννακούρου Αντωνία
(Ερευνήτρια Β)
ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., Ανάβυσσος, Αττική Σεπ. 2012 06/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.3

Τα βακτήρια και ο ρόλος τους στην ανακύκλωση του οργανικού C σε μία παράκτια θαλάσσια περιοχή Πειραματική εργασία (12-μήνες) Γιαννακούρου Αντωνία
(Ερευνήτρια Β)
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ανάβυσσος, Αττική Σεπ. 2012 06/07/2012 Διαθέσιμη

Δ.1

Βιοποικιλότητα των Αμφιβίων και Ερπετών στο νησί της Λίμνης Παμβώτιδας Πειραματική εργασία (12-μήνες) Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
(Λέκτορας Τμήματος Β.Ε.Τ.)
Ιωάννινα Φεβ. 2016 04/07/2012 Ανατέθηκε

Τελευταία ενημέρωση: 28/02/2013 στις 12:06:56