Μιχαέλα Φίλιου

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 18:53

Αποτελέσματα Βιοχημείας ΙΙ

Tα αποτελέσματα της εξέτασης της θεωρίας της Βιοχημείας ΙΙ έχουν αναρτηθεί στο ecourse.

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019 12:32

Aποτελέσματα Βιοχημείας Ι

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της θεωρίας της Βιοχημείας Ι έχουν αναρτηθεί στο ecourse. 

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 10:45

Έναρξη διαλέξεων Βιοχημείας Ι

Οι διαλέξεις της Βιοχημείας Ι θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08.10.

Για την έναρξη του εργαστηρίου Βιοχημείας Ι θα βγει ξεχωριστή ανακοίνωση.

To Training School on Biomarker Discovery and Validation θα πραγματοποιηθεί στις 23-27 Σεπτεμβρίου 2019 στις Σπέτσες και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες/ερευνητές. 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής: 19 Ιουλίου 2019

Οι διαλέξεις Βιοχημείας ΙΙ της επόμενης εβδομάδας (7/5 και 8/5) αναβάλλονται. Θα βγει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωσή τους.