Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 14:21

"ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ": Ασκήσεις Ι και λύσεις

Επισυνάπτω το πρώτο σετ ασκήσεων, στα Κεφάλαια 1 και 2 (Περιγραφική Στατιστική), της Βιοστατιστικής μαζί με τις λύσεις τους.