Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Επισυνάπτω το τελευταίο σετ ασκήσεων για τα κεφάαια 5-10 (Στατιστική Συμπερασματολογία) μαζί με τις λύσεις τους.