Δήμητρα Παπαευθυμίου

Τα αποτελέσματα απο τα φάσματα απορρόφησης που προκύπτουν απο τις κηλίδες χρωστικών που διαχωρίζονται κατά τη χρωματογραφία θα αναρτώνται στο ecourse για κάθε εργαστηριακή ομάδα. Τα αποτελέσματα θα είναι κοινά για όλες τις επιμέρους ομάδες φοιτητών. 

Τα αποτελέσματα για την Ομάδα 2 θα αναρτηθούν εντός των επόμενων δύο ημερών.

Σας προτείνω να δείτε επιπλέον και το παρακάτω άρθρο όπου αναφέρονται διεξοδικά οι επιστημονικές διευκρινήσεις που αφορούν τη μεθοδολογία της φασματογραφικής ανάλυσης: Hyperspectral remote sensing of plant pigments

 

Τα εργαστήρια Φυσιολογίας φυτών θα διεξαχθούν ως ακολούθως για τις επόμενες 3 εβδομάδες:

1ο εργαστήριο Φυσιολογίας φυτών:

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου - 2η ομάδα (15:00-18:00)

Παρασκευή 3 Μαρτίου - 1η ομάδα (14:00-17:00)

Τρίτη 7 Μαρτίου - 3η ομάδα (14:00-17:00)

Τετάρτη 8 Μαρτίου - 4η ομάδα (15:00-18:00)

 

Οι  επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου.

Για τα εργαστηριακές ασκήσεις, οι ομάδες των φοιτητών θα παραμείνουν ως είχαν το προηγούμενο εξάμηνο.

Λόγω αργίας την Τρίτη 21/2, η έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων θα γίνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα, με πρώτη την ομάδα 2η.

Η εργαστηριακή άσκηση της ομάδας 1η θα μεταφερθεί την Παρασκευή 3/3, ώρες 15:00-18:00 και μόνο γι αυτή τη φορά. 

Καλό εξάμηνο

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται οι βαθμοί της εξέτασης για το μάθημα Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που έγινε την 25-1-2017. Στο αρχείο παρατίθεται και η τελική βαθμολογία του μαθήματος, όπως διαμορφώνεται απο τους βαθμούς θεωρίας και εργαστηρίου.  

Αν χρειαστείτε να δείτε τα γραπτά σας, στείλτε μου email. Η τελική βαθμολογία θα αναρτηθεί στο cronos σε περίπου 10 μέρες. 

Καλή συνέχεια

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται οι βαθμοί της εξέτασης για το εργαστήριο Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που έγινε την 25-1-2017. Στο αρχείο παρατίθεται και η τελική βαθμολογία του εργαστηρίου, όπως διαμορφώνεται απο την εξέταση.  

Καλή συνέχεια

Στο συνημμένο έγγραφο παρατίθενται οι βαθμοί της γραπτής εξέτασης για το μάθημα Φυσιολογία Φυτών. 

 

Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 1698, 1721, 1728, 1735, 1738, 1740 1754, 1755, 1760, 1763, 1765, 1779, 1782 και 1802,

που δεν έχουν ακόμη παραλάβει τα μπλόκ σχεδίου απο τις Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος, μπορούν να τα παραλάβουν απο τον κύριο Βανικιώτη, στο Κτίριο Ε4, όροφος 1ος (ερευνητικό Εργαστήριο Βοτανικής). 

Την Τρίτη 10/1/2017 θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα ανακεφαλαίωσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα (9:00-11:00). 

Την ίδια μέρα, αμέσως μετά το μάθημα, μεταξύ 11:00-16:00, μπορούν οι φοιτητές να παραλάβουν τα διορθωμένα μπλοκ σχεδίου απο το γραφείο Α231 στον πρώτο όροφο του Μεταβατικού κτιρίου.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος θα αναρτηθούν στο E-course, επίσης την ίδια μέρα, Τρίτη 10/1/2017. 

Καλές γιορτές!

Παπαευθυμίου Δήμητρα

 

Το εργαστήριο Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που αναβλήθηκε χθες λόγω της διακοπής της λειτουργίας του πανεπιστημίου, θα αναπληρωθεί την

Παρασκευή 21/10/2016, ώρες 15:00-18:00

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου αφορά την ομάδα 4 και η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου, αναβάλλονται όλα τα μαθήματα και οι εργαστηριακές ασκήσεις της Δευτέρας 17/10.

Αντίστοιχα, αναβάλλονται το μάθημα και το εργαστήριο Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που θα αναπληρωθούν σύντομα.