Δήμητρα Παπαευθυμίου

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται οι βαθμοί της εξέτασης για το εργαστήριο Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που έγινε την 25-1-2017. Στο αρχείο παρατίθεται και η τελική βαθμολογία του εργαστηρίου, όπως διαμορφώνεται απο την εξέταση.  

Καλή συνέχεια

Στο συνημμένο έγγραφο παρατίθενται οι βαθμοί της γραπτής εξέτασης για το μάθημα Φυσιολογία Φυτών. 

 

Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 1698, 1721, 1728, 1735, 1738, 1740 1754, 1755, 1760, 1763, 1765, 1779, 1782 και 1802,

που δεν έχουν ακόμη παραλάβει τα μπλόκ σχεδίου απο τις Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος, μπορούν να τα παραλάβουν απο τον κύριο Βανικιώτη, στο Κτίριο Ε4, όροφος 1ος (ερευνητικό Εργαστήριο Βοτανικής). 

Την Τρίτη 10/1/2017 θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα ανακεφαλαίωσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα (9:00-11:00). 

Την ίδια μέρα, αμέσως μετά το μάθημα, μεταξύ 11:00-16:00, μπορούν οι φοιτητές να παραλάβουν τα διορθωμένα μπλοκ σχεδίου απο το γραφείο Α231 στον πρώτο όροφο του Μεταβατικού κτιρίου.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος θα αναρτηθούν στο E-course, επίσης την ίδια μέρα, Τρίτη 10/1/2017. 

Καλές γιορτές!

Παπαευθυμίου Δήμητρα

 

Το εργαστήριο Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που αναβλήθηκε χθες λόγω της διακοπής της λειτουργίας του πανεπιστημίου, θα αναπληρωθεί την

Παρασκευή 21/10/2016, ώρες 15:00-18:00

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου αφορά την ομάδα 4 και η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου, αναβάλλονται όλα τα μαθήματα και οι εργαστηριακές ασκήσεις της Δευτέρας 17/10.

Αντίστοιχα, αναβάλλονται το μάθημα και το εργαστήριο Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που θα αναπληρωθούν σύντομα.  

Τα εργαστήρια του μαθήματος Ανατομία και Μορφολογία Φυτών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10/10 με την ομάδα 3. Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στο Εργαστήριο Βοτανικής Β0.02, που βρίσκεται στο 2ο επίπεδο του νέου κτιρίου. 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική.

Λόγω υπερπληρότητας της Αίθουσας 4 στο Μεταβατικό κτίριο, οι διδασκαλίες του μαθήματος Ανατομία και Μορφολογία Φυτών θα διεξάγονται στην αίθουσα διαλέξεων στο 1ο επίπεδο του νέου κτιρίου.

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά στη νέα αίθουσα απο τη Δευτέρα 10/10.  

Στο συνημμένο έγγραφο αναγράφονται τα υλικά που θα χρειαστεί να προμηθευτούν οι φοιτητές του δευτέρου έτους για τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου για το μάθημα Ανατομία και Μορφολογία Φυτών.

Τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασης της 5/9 για το μάθημα Φυσιολογία Φυτών έχουν αναρτηθεί στο σύστημα Cronos.