Δήμητρα Παπαευθυμίου

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 12:52

Αποτελέσματα Φυσιολογίας Φυτών

 

Τα αποτελέσματα του μαθήματος Φυσιολογία Φυτών έχουν αναρτηθεί ως ανακοίνωση στο ecourse. Οι τελικοί βαθμοί όλων των επιτυχόντων στην θεωρητική και εργαστηριακή εξέταση θα αναρτηθούν στο Cronos στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Καλό καλοκαίρι!

 

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται οι βαθμοί του μαθήματος για την γραπτή εξέταση Ιουνίου 2017 - επί πτυχίο.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017 11:44

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών

Οι τελικοί βαθμοί του Εργαστηρίου Φυσιολογίας φυτών έχουν αναρτηθεί στο ecourse. 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να παραλάβουν τις τελευταίες εργασίες τους αύριο Δευτέρα μεταξύ 10:00-12:00 απο το γραφείο της διδάσκουσας στο Μεταβατικό κτίριο.

Όλες οι εργασίες για την Εργαστηριακή άσκηση 5 των ομάδων 3 και 4 θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαίου, είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είτε στο γραφείο μου που βρίσκεται στο Μεταβατικό κτίριο. 

Οι εργασίες των ομάδων 1 και 2 που θα παραδοθούν απο σήμερα και μετά και τυχόν εργασίες των ομάδων 3 και 4 που θα παραδοθούν μετά τη Δευτέρα 22 Μαίου θα έχουν μειωμένο βαθμό. 

Θερμή παράκληση να μην αφήνετε τις εργασίες σας στο Εκπαιδευτικό εργαστήριο όταν απουσιάζω. 

Καλή συνέχεια

 

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 14:04

Φυσιολογία Φυτών - Εργασίες

Στο e-course έχει αναρτηθεί Πρότυπο συγγραφής Εργασίας για τις Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος. 

Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να προετοιμάσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με αυτό το πρότυπο απο την Εργαστηριακή άσκηση 2 και για όλες τις επόμενες ασκήσεις.

Η διδάσκουσα

 

Τα αποτελέσματα απο τα φάσματα απορρόφησης που προκύπτουν απο τις κηλίδες χρωστικών που διαχωρίζονται κατά τη χρωματογραφία θα αναρτώνται στο ecourse για κάθε εργαστηριακή ομάδα. Τα αποτελέσματα θα είναι κοινά για όλες τις επιμέρους ομάδες φοιτητών. 

Τα αποτελέσματα για την Ομάδα 2 θα αναρτηθούν εντός των επόμενων δύο ημερών.

Σας προτείνω να δείτε επιπλέον και το παρακάτω άρθρο όπου αναφέρονται διεξοδικά οι επιστημονικές διευκρινήσεις που αφορούν τη μεθοδολογία της φασματογραφικής ανάλυσης: Hyperspectral remote sensing of plant pigments

 

Τα εργαστήρια Φυσιολογίας φυτών θα διεξαχθούν ως ακολούθως για τις επόμενες 3 εβδομάδες:

1ο εργαστήριο Φυσιολογίας φυτών:

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου - 2η ομάδα (15:00-18:00)

Παρασκευή 3 Μαρτίου - 1η ομάδα (14:00-17:00)

Τρίτη 7 Μαρτίου - 3η ομάδα (14:00-17:00)

Τετάρτη 8 Μαρτίου - 4η ομάδα (15:00-18:00)

 

Οι  επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου.

Για τα εργαστηριακές ασκήσεις, οι ομάδες των φοιτητών θα παραμείνουν ως είχαν το προηγούμενο εξάμηνο.

Λόγω αργίας την Τρίτη 21/2, η έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων θα γίνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα, με πρώτη την ομάδα 2η.

Η εργαστηριακή άσκηση της ομάδας 1η θα μεταφερθεί την Παρασκευή 3/3, ώρες 15:00-18:00 και μόνο γι αυτή τη φορά. 

Καλό εξάμηνο

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται οι βαθμοί της εξέτασης για το μάθημα Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που έγινε την 25-1-2017. Στο αρχείο παρατίθεται και η τελική βαθμολογία του μαθήματος, όπως διαμορφώνεται απο τους βαθμούς θεωρίας και εργαστηρίου.  

Αν χρειαστείτε να δείτε τα γραπτά σας, στείλτε μου email. Η τελική βαθμολογία θα αναρτηθεί στο cronos σε περίπου 10 μέρες. 

Καλή συνέχεια

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται οι βαθμοί της εξέτασης για το εργαστήριο Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτών που έγινε την 25-1-2017. Στο αρχείο παρατίθεται και η τελική βαθμολογία του εργαστηρίου, όπως διαμορφώνεται απο την εξέταση.  

Καλή συνέχεια