Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 09:26

Εξελικτική Βιολογία - έναρξη διαλέξεων

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 26/2 σύμφωνα με το πρόγραμμα, και μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. Ο κωδικός εγγραφής στην ομάδα του μαθήματος είναι v88st9n
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα αναρτώνται στο εξής στη σελίδα του μαθήματος στο e-course.

Η βαθμολογία του μαθήματος έχει αναρτηθεί στο e-course.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης" την Πέμπτη 11/2/2021, να εγγραφούν στην ομάδα "ΕΞΕΤΑΣΗ Μοριακής Οικολογίας" στο Microsoft Teams (κωδικός εγγραφής: i4jewrc) το αργότερο έως την Τρίτη 9/2/2021 και ώρα 20.00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην εξέταση.
Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).
Αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Εξελικτική Βιολογία" την Παρασκευή 5/2/2021, να εγγραφούν εκ νέου στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΗ Εξελικτικής Βιολογίας» στο MS Teams το αργότερο έως την Πέμπτη 4/2/2021 και ώρα 12.00.

Ο κωδικός εγγραφής στην ομάδα δίνεται στο e-course του μαθήματος ("Ανακοινώσεις").

Δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως (μετά τη λήξη της προθεσμίας ο κωδικός εγγραφής θα αλλάξει και η ομάδα θα κλειδώσει).

Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσες/οι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής "Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης", να εγγραφούν στο e-course του μαθήματος, όπου και θα αναρτώνται στο εξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις για το μάθημα.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 12:58

Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Εξελικτική Βιολογία" τη Δευτέρα 14/9/2020, να εγγραφούν εκ νέου στην ομάδα «Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας» στο MS Teams (κωδικός ομάδας: erydh7e) το αργότερο έως το Σάββατο 12/9/2020 και ώρα 13.00. Δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως (μετά τη λήξη της προθεσμίας ο κωδικός εγγραφής θα αλλάξει και η ομάδα θα κλειδώσει).

Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα "Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης" την Πέμπτη 10/9/2020, να εγγραφούν στην ομάδα του μαθήματος στο Microsoft Teams (κωδικός ομάδας: 4itetmu) το αργότερο έως την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 17.00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην εξέταση.
Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Σελίδα 1 από 14