Αμαλία Αφένδρα

Όσοι φοιτητές /-τριες έχουν δηλώσει το μάθημα για πρώτη φορά μπορούν να παραλάβουν τις σημειώσεις την Τετάρτη 7/11 στα διαλείμματα του μαθήματος από το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής.

Όσοι φοιτητές /-τριες θέλουν να παρουσιάσουν εργασία προαιρετικά στα πλαίσια του μαθήματος μπορούν να ανατρέξουν στην επικαιροποιημένη ανακοίνωση στο ecourse στη σελίδα του μαθήματος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προθεσμία υποβολής 14-9-2018.