Αναστάσιο Τρογκάνη

Τα αποτελέσματα της 1ης προόδου "Φυσικοχημείας Βιολογικών Συστημάτων" έχουν αναρτηθεί στο e-course στα Γενικά νέα και ανακοινώσεις του μαθήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στη 2η Πρόοδο έχουν όσοι βαθμολογήθηκαν από 3.5 και πάνω

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος "Βασική Οργανική Χημεία" θα γίνει τη Τετάρτη 4/10 όπως φαίνεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 2/10 όπως φαίνεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων

Σελίδα 1 από 3