Γεώργιο Θυφρονίτη

Η κ. Αικατερίνη Γκάγκου θα παρουσιάση τη διπλωματική εργασία της με τίτλο:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ γδ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΦΝΕ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

την Παρασκευή 26/5/2023, στις 5μμ μέσω ms-teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Την Τετάρτη 22/3 και ώρα 11:00πμ η κ. Εμμανουέλα Επεσλίδου, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΜΟΖΙΔΗΣ: IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΖΩΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ».

Όποιος θέλει να παρακολουθήσει την παρουσίαση μπορεί να συνδεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be


 

Ο κ. Ιωάννης Ιντζές θα παρουσιάσει την Πέμπτη 2/3 στις 13:30 τη Διπλωματική του εργασία με τίτλο "Κατασκευή πλασμιδιακών φορέων έκφρασης του scFV anti-CD3 για χρήση στην ΕΑΕ και μελέτη της έκφρασης κυτοκινών κατά την επαγωγή της". Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ms-teams στο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η συνάντηση γνωριμίας και παρουσίασης του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 1/3 στις 13:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

Την Παρασκευή 30/9 ώρα 2μμ, η κ. Αναστασία Χατζηευστρατιάδου θα παρουσιάσει μεσω Teams την διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ" .Σύνδεσμος βιντεοκλήσης: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 
 

Την Παρασκευή 30/9 ώρα 2μμ, η κ. Αναστασία Χατζηευστρατιάδου θα παρουσιάσει μεσω Teams την διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ" .Σύνδεσμος βιντεοκλήσης: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Την Παρασκευή 26/8 ώρα 10.30πμ, η κ. Μαργαρίτα Μήτα θα παρουσιάσει μεσω Teams την διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗIFN-β ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤOΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ" .Σύνδεσμος βιντεοκλήσης:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η κ. Χρυσάνθη Τσίνγκα θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο "INTERFERENCES LEADING TO ANALYTICAL ERRORS IN THE BIOCHEMICAL LABORATORY The effect of macromolecules on the determination of FOL, B12 and hsTnI.’’ την

Παρασκευή 15/7, στις 10πμ

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω του ms-teams στο σύνδεσμο

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/1657282732255?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222afd61c6-a4d8-4526-a6c2-04c20b169608%22%7d

Η κ. Ευγενία Κουζέλη θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ’’ την:

Τρίτη 12/7, στις 11πμ

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω του ms-teams στο σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/1657282492117?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222afd61c6-a4d8-4526-a6c2-04c20b169608%22%7d

Ο κ. Ν. Ιατρίδης θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία του με τίτλο: «Μελέτη της βιολογικής δράσης γλυκοζιτών του φυτού στέβια σε καρκινικά κύτταρα μαστού»

Ημερομηνία παρουσίασης: Τρίτη 26/10/2021, ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός ομάδας MS Teams: vpal60z

Σύνδεσμος ομάδας MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOnoDqm3NBoInJg6DsGMGtw5HOXBMbp11_beO9omUoiU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=44d77f74-12cc-4f62-aafb-ed1eb2d7320c&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Κλινικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Αγγελικής Μαγκλάρα.

Σελίδα 1 από 15